+34 928 153 776 [sähköposti suojattu]

Asiakas- ja markkinointitietojen tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojaseloste sisältää Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot käsittelytoimista (jäljempänä "tietosuojakäytäntö"). Holiday Club Resorts Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta ja Suomen tietosuojalakia (1050/2018).

Holiday Club Resorts Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version. Suosittelemme, että luet tietosuojakäytäntömme säännöllisesti.

Valmistuspäivä: 17

Päivitetty: 17. toukokuuta 2018

Sisällysluettelo

1 Ohjain  
2 rekisteriä  
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta  
3.1 Asiakasrekisterit
3.2 Markkinointirekisterit  
3.3 Puheluiden tallennus 
3.4 Kameravalvonta  
3.5 Evästeet
3.6 Online lomakkeet 
4 Rekisterien sisältämät tiedot  
4.1 Osakkeenomistajat ja osakekaupat  
4.2 Hotellivieraat, vuokra-asiakkaat ja muiden palvelujen ostajat  
4.3 Markkinointi 
4.4 Varausrekisterin katselu  
4.5 Yrityspalveluasiakkaat  
4.6 Yritysasiakkaat  
4.7 Kameravalvonta  
4.8 Puhelimen äänitykset  
4.9 Lomakkeet
4.10 Evästeet  
5 Tietolähteet 
5.2 Majoitusta tarvitseva asiakas 
5.3 Kameravalvonta 
5.4 Evästeet  
5.5 Online muotoja ja fyysisiä muotoja 
6 Tietojen päivittäminen  
7 Tietojen luovuttaminen ja siirto  
8 Henkilötietojen säilytysajat  
9 Rekisterin suojauksen periaatteet  
10 Henkilön oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot 
11 Henkilötietojen oikaisu ja poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 12 Oikeus vastustaa henkilötietoja, jotka liittyvät tiettyyn henkilökohtaiseen syyn  
12 Oikeus vastustaa henkilötietoja, jotka liittyvät erityiseen, henkilökohtaiseen syystä
13 Oikeus kieltää suoramarkkinointi 

14 Oikeus peruuttaa annettu suostumus  
15 Henkilön oikeus tietojen siirrettävyyteen  
16 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 

VERKKOPALVELUMME

1 Ohjain

ohjain: Holiday Club Resorts Oy (omassa puolesta ja kaikkien konserniyhtiöiden puolesta, jäljempänä "Holiday Club")
Hitsaajankatu 22
FI-00810 Helsinki

Ottaa yhteyttä:
Hitsaajankatu 22
FI-00810 Helsinki
[sähköposti suojattu]

2 rekisteriä

 • Asiakas rekisteröi majoitusta tarvitseviin vieraisiin sekä hotellien ja loma-asuntojen vuokralaisiin
 • Rekisteröi aikaosuuksiin ja huviloiden omistajiin ja osakekauppoihin
 • Markkinointirekisterit
 • Rekisteröidy nähdäksesi varauksia
 • Rekisterit kiinteistönhoitoon ja ylläpitoon
 • Johto ilmoittautuu hoitovarauksiin
 • Hallintorekisterit aktiviteettivarauksiin (mukaan lukien golf)
 • Tilijärjestelmät
 • Lomavaraus- ja arvontarekisterit yritysasiakkaille
 • B-to-B-asiakastietokanta
 • Kameravalvonta – puhelintallenteet
 • Lomakerekisterit
 • Rekisteröidy asiakkaille, jotka ovat tehneet markkinointikiellon

Holiday Club on työntekijärekisteri edellä mainittujen rekisterien lisäksi. Yhtiö on laatinut siitä erillisen tietosuojaselosteen.

Vaikka rekisterit on kuvattu tässä asiakirjassa erillisinä rekisterikokonaisuuksina, on selvyyden vuoksi huomioitava, että ne muodostavat rekisterikokonaisuuden, jota ei aina voida erottaa näin karkealla tavalla. Esimerkiksi lomakkeet voivat tulla osaksi Holiday Clubyrityksen markkinointirekisteriin. Olemme laatineet eritelmän tähän käytäntöön, jotta se olisi helpompi lukea ja kuvaisi paremmin kanavia, joiden kautta keräämme tietoa. On myös huomioitava, että rekistereistä voidaan poimia erillisiä henkilö- tai asiakirjoja, mutta ne eivät muodosta erillistä henkilörekisteriä.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta

3.1 Asiakasrekisterit

Holiday Club käsittelee asiakkaiden henkilötietoja useissa eri yhteyksissä. Avainasiakasrekisterimme ovat: 1) Hotellivarausjärjestelmässä ylläpidettävä asiakasrekisteri ja 2) Aikaosuus- ja huvilaosakekauppoihin perustuva rekisteri.

Näiden rekisterien lisäksi mm. Holiday Club on myös muut edellä kohdassa 2 luetellut rekisterit. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimussuhteeseen, lakiin perustuvaan perusteeseen tai Holiday Cluboikeutettu etu.

Lakiin perustuva käsittelyperuste koskee osakkeenomistajista pidettävää osakeluetteloa. Holiday Club toimii useiden huviloiden ja aikaosuusyhtiöiden isännöitsijänä ja tästä syystä yhtiö pitää kiinteistöyhtiöiden puolesta osake- ja osakasluetteloa. Osakeyhtiölaki ja asunto-osakeyhtiölaki (riippuen siitä, kumpaa lakia yhtiöön sovelletaan) määräävät näiden tietojen käsittelystä jossain määrin. Kiinteistönhoitajana, Holiday Club lähettää osakkeenomistajille kiinteistöyhtiöiden tiedotteita sekä yhtiökokouskutsuja ja muita vastaavia asiakirjoja.

Laki säätelee myös potilastietojen käsittelyä ja säilytystä. Erilaisten hoitojen (ensisijaisesti hierontapalvelujen) yhteydessä Holiday Club voi kerätä potilastietoja, joiden käsittelystä on säädetty useissa eri laeissa ja asetuksissa, kuten alla on kuvattu.

Majoituskorttien käsittely perustuu lakiin. Majoitusta tarvitsevien asiakkaiden tulee täyttää majoituskortti, koska majoitusta tarvitsevista asiakkaista on pidettävä matkustajarekisteriä (Majoitus- ja ravitsemislaki 6-9 §).

Holiday ClubYhtiön oikeutettu etu perustuu liiketoiminnallisiin etuihin, kuten palveluiden laadunvalvontaan, palvelujen kehittämiseen, asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä lisäpalvelujen tarjoamiseen suoramarkkinointia hyödyntäen. Oikeutettu etu perustuu myös oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseen sekä fyysisen ja tietoturvan toteuttamiseen.

Asiakasrekisterien osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet toimivat allekirjoittamansa sopimuksen mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakas saa lomamajoituksen tai muun sopimuksen mukaisesti hankitun palvelun tai tuotteen tai sopimuksen mukaisen osuuden kirjataan asiakkaan omistukseen. Asiakasrekisterien käyttötarkoitus voi olla myös muu palveluihin tai osakkeisiin liittyvä liiketoiminto, kuten hallinto ja liiketoiminnan kehittäminen, hoitaminen ja asiakassuhteen kehittäminen tai asiakassuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien varmistaminen. Holiday Club ja asiakas.

Holiday Club käsittelee myös henkilötietoja, kun yritys hoitaa vikailmoituksia ja asunnon ylläpitoa. Henkilötietoja käsitellään myös avainkorttien käytön, valvontakameroiden ja puheluiden tallennuksen yhteydessä. Yritys voi käsitellä henkilötietoja myös muissa vastaavissa tai liiketoimintaan liittyvissä yhteyksissä.

Muihin alla kuvattuihin rekistereihin voi linkittää Holiday Clubasiakasrekisteri, ja nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, vaikka henkilötietojen käsittelyä kuvataan eri kanavien kautta alla.

3.2 Markkinointirekisterit

Markkinointitoiminnassa henkilötietojen käsittely voi tapahtua kumman tahansa perusteella Holiday Cluboikeutettu etu tai asiakkaan pätevä suostumus. Mitä tulee markkinointiin, Holiday ClubYhtiön oikeutettu etu voi liittyä liiketoiminnallisiin etuihin, kuten palvelujen laadunvalvontaan, palvelujen kehittämiseen, asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, henkilöstön kouluttamiseen, lisäpalvelujen tarjoamiseen tai suoramarkkinointiin.

Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää aina asiakkaan antamaa suostumusta, joka hankitaan aina kirjallisesti. Sähköiseen suoramarkkinointiin tällainen lupa tarvitaan, vaikka asiakas olisi a Holiday Club asiakkaalle muilla perusteilla. Suostumus pyydetään kirjallisesti ja asiakas voi halutessaan peruuttaa sen milloin tahansa. Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta suostumus pyydetään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tai mahdollisesti silloin, kun asiakas jää yöpymään, hankkii osuuden, osallistuu markkinointikilpailuun messuilla, muussa tapahtumassa tai onlinetai muussa tilanteessa, jossa on yhteys Holiday Club ja asiakas.

Asiakastietojärjestelmien sisältämiä tietoja käytetään myös sähköisten ja painettujen kirjeiden, asiakaslehden, kutsujen lähettämiseen osakastilaisuuksiin (kuten kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin) ja vastaaviin tiedotteisiin. Asiakastietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja voidaan käyttää oikeutetun edun perusteella myös suoramarkkinointiin puhelimitse.

Pidämme erillistä rekisteriä markkinointikiellon jättäneistä asiakkaista. Tämä rekisteri on välttämätön, jotta kyseinen asiakas ei siirry toisesta asiakasrekisteristä takaisin esimerkiksi asiakasmarkkinointilistalle tai katselusoittolistalle. Muihin alla kuvattuihin rekistereihin voi linkittää Holiday Clubmarkkinointirekisteriin (pääasiassa lomakkeet-osiossa kuvatut asiat), ja nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden, vaikka henkilötietojen käsittelyä on kuvattu eri kanavien kautta alla.

3.3 Puheluiden tallennus

Puhelut asiakaspalveluumme (puhelinkeskus, asiakaspalvelu, Holiday Club omaisuudenhallinta, Holiday Club palvelukeskus, hotellien puhelinyhteystiedot ja muut puhelinyhteystiedot) voidaan tallentaa. Puheluiden tallennus perustuu Holiday Cluboikeutettu etu. Puhelujen tallennuksen tarkoituksena on käyttää puheluita asiakaspalvelun parantamiseen ja kehittämiseen, koulutustarkoituksiin sekä osapuolten välisten sopimusten sisällön varmistamiseen. Puheluita ei käytetä muihin tarkoituksiin.

3.4 Kameravalvonta

Holiday Club voi kerätä tietoja kameravalvonnasta turvallisuuden ja oikeussuojan varmistamiseksi sekä sisällä että ulkopuolella Holiday Clubn tilat ja kiinteistöt. Käytämme näitä tietoja mahdollisten rikos- ja vahinkotapahtumien selvittämiseen sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. Tiedotamme kameravalvonnasta kylteillä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

3.5 Evästeet

Keräämme IP-osoite- ja evästetietoja asiakkaista, kun he vierailevat Holiday Club'S online palvelua. Evästetiedot anonymisoidaan. Evästeiden kerääminen perustuu suostumukseen, jonka asiakkaat antavat vieraillessaan verkkosivustolla, tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Voimme käyttää evästeitä mainonnan kohdistamiseen. Esimerkiksi liikekumppaneiden verkostoissa vierailijoille voidaan näyttää mainoksia tuotteista, joita he ovat selaileet verkkokaupassamme.

Holiday Club'S online Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka voivat kerätä henkilötietoja. Holiday Club ei ole vastuussa mainituista osapuolista tai heidän suorittamasta henkilötietojen keräämisestä. Holiday Club pyrkii varmistamaan, että kaikki liikekumppanit, joiden linkit ovat saatavilla Holiday Club'S online palvelut ovat luotettavia toimijoita. Liikekumppanimme voivat käyttää evästeitä mainonnan kohdistamiseen.

3.6 Online lomakkeet

Sen online palvelu, Holiday Club on useita erilaisia online lomakkeita, joiden tarkoitus on mainittu kyseisessä lomakkeessa. Meidän online lomakkeita ovat mm.

 • Sähköisten uutiskirjeiden tilaukset, joiden käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.
 • Varauskyselyt ja tarjouspyynnöt, joiden käsittely perustuu asiakkaan varauskyselyn eli asiakassuhteen käsittelyyn
 • Markkinointikilpailujen lomakkeet, joiden käsittely perustuu asiakkaan osallistumiseen kilpailuun, ja samalla asiakas voi antaa suostumuksensa markkinointiin. Tässä yhteydessä suostumusta pyydetään kuitenkin aina erikseen.

4 Rekisterien sisältämät tiedot

4.1 Osakkeenomistajat ja osakekaupat

Osakkeenomistajille (huviloiden ja aikaosuuksien omistajille) yhtiö pitää osake- ja osakasluetteloa kiinteistöyhtiöiden puolesta. Käsittely perustuu välillä allekirjoitettuun kiinteistönhoitosopimukseen Holiday Club ja kiinteistöyhtiöt. Osakeyhtiölaki ja asunto-osakeyhtiölaki (riippuen siitä, kumpaa lakia yhtiöön sovelletaan) määräävät, mitä tietoja osakkeenomistajasta rekisterissä on oltava. Näitä lain mukaan säilytettäviä tietoja ovat tiedot omistetuista osakkeista, asunnosta, osakekirjan antopäivämäärä, osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä luonnollisen henkilön syntymäaika; oikeushenkilön osalta kotipaikka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty, määräysvaltaan liittyvät rajoitukset sekä muut laissa säädetyt tiedot. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeen saaja merkitään listalle, kun omistustiedot ja todistus varainsiirtoveron maksamisesta on saatu. Holiday Club säilyttää tietoja osakkeenomistajasta niin kauan kuin he omistavat osakkeen. Lisäksi tietoja aikaisemmista omistajista säilytetään 10 vuotta siitä päivästä, jona uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon (Osa-osakeyhtiölaki 2 luku 14 §).

Edellä mainittujen lakiin perustuvien tietojen lisäksi osakkeenomistajista ja osakkeen entisistä omistajista voidaan kerätä myös muita keskeisiä tietoja, mutta tämä käsittely perustuu asiakkaiden väliseen asiakassuhteeseen. Holiday Club ja osakkeenomistaja. Holiday Club on oikeus tallentaa tällaisia ​​tietoja välillä tehtyjen osakekauppojen perusteella Holiday Club ja asiakas. Holiday Club tallentaa osakkeiden myyntilaskuja ja osakekauppaan liittyviä asiakirjoja. Henkilötietoja on fyysisten asiakirjojen lisäksi aikaosuuksien, huviloiden osakkeenomistajien ja osakekauppojen hallintajärjestelmässä, tilijärjestelmässä ja mahdollisesti markkinointijärjestelmissä (asiakas voi rekisteröityä useaan eri järjestelmään ja rekistereihin samanaikaisesti). Kerättyjä ja tallennettavia tietoja voivat olla henkilön nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, kieli, kansalaisuus, mikä tahansa vastaava määrä matkustusasiakirjassa olevia tietoja, jos asiakas ei ole henkilötunnusta, jäsennumeroa, asiakasnumeroa, osakkeen ostopäivää, tietoja omistuksesta tai aikaisemmasta omistuksesta, omistetun asunnon käytöstä (vuokra, henkilökohtainen käyttö, vaihto tai muu), tietoja huoltajuudesta tai huoltajuudesta, sukupuoli, ammatti, työsuhde, työsuhteen kesto ja luonne, kotitalouden muoto ja perheenjäsenten lukumäärä, tiedot tuloista ja varoista, maksukäyttäytymisestä ja laskujen maksutiedot, seuraamusvalvontatiedot, siviilisääty, viranomaisen määrittelemät tietojen luovutuskiellot viranomainen, kauppalaskutiedot, vuokranvälityksen tiedot, tiedot teleyrityksen kanssa tehdystä sopimuksesta, maksutiedot vuokrasta ja muista sopimukseen liittyvistä maksuista tai kauppahinnasta todellinen suhde, markkinoinnin segmentointitiedot, muut asiakkaan lähettämät yhteystiedot (yhteyshenkilö) ja muut tiedot.

Jos yritys tekee rahoituskaupan osakkeenomistajan kanssa, tulee asiakkaan huomioida se Holiday Club toimii rahoituksen välittäjänä, mutta tiedot asiakkaasta toimitetaan rahoitusta tarjoavalle pankille. Näiden tietojen osalta pankki toimii rekisterinpitäjänä ja tiedot tallennetaan pankin järjestelmiin by Holiday Club. Asiakkaan tulee tältä osin perehtyä myös rahoittajan tietosuojaan.

4.2 Hotellivieraat, vuokra-asiakkaat ja muiden palvelujen ostajat

Asiakkaista kerättyjä ja tallennettuja tietoja ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus tai syntymäaika, jos henkilötunnusta ei ole, matkustajan puolison täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset sekä alaikäiset lapset tai syntymäajat, jos suomalaisia ​​henkilötunnuksia ei ole, maa, josta matkustaja saapuu Suomeen, matkustajan matkustusasiakirjan numero, matkustajan saapumis- ja lähtöpäivät majoitusliikkeeseen, majoituksen syy ( vapaa-aika, työ, kokous tai muu syy).

Ainoat hotelli- ja vuokra-asiakkaiden tietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, majoituspaikka, majoituspäivät sekä muut majoitukseen liittyvät olennaiset ja keskeiset tiedot (esim. vieraat, lemmikit ja erityistarpeet).

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 6-9 §:n mukaisen majoituskortin tiedot kerätään asiakkailta. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 6-9 §:ssä on keskeiset tiedot siitä, mitä tietoja matkustajilta on kerättävä ja miten niitä tulee käsitellä. Henkilöiden syntymäaikoja tai sosiaaliturvatunnuksia ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin; sen sijaan nämä tiedot ilmoitetaan vain matkustajailmoituksessa. Yritys säilyttää matkustaja-ilmoituksia yhden vuoden majoitusjaksosta ja ne säilytetään lukitussa kaapissa.

Hotellivarausten lisäksi Holiday Club myy useita muita palveluita, joissa on erilliset järjestelmät käyttöön. Näitä varten yritys voi kerätä palvelun sisällön lisäksi asiakkaan henkilötietoja (kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Hotellivarausten ja muiden palveluiden tarjoamisen yhteydessä yritys voi myös pyytää huoltajan suostumuksen alaikäiselle tarjottavaan palveluun, jos se jostain syystä on tarpeen, ja tässä yhteydessä yritys voi kerätä tietoja alaikäisestä lapsesta erikseen. Näitä tietoja ei kuitenkaan käytetä muuhun tarkoitukseen kuin luvan vahvistamiseen.

Hoitovarauksia varten osa asiakkaista kerätyistä tiedoista tulee käsitellä terveystietoina. Näitä ovat erityisesti tiedot hierontapalveluille tehdystä ennakkokyselystä, jota käytetään asiakkaan terveydentilan selvittämiseen ja mahdollisiin ongelmiin, joita tällaisella hieronnalla on tarkoitus auttaa. Henkilön terveyttä koskevia tietoja voidaan kerätä myös muita hoitoja varten. Holiday Club käsittelee arkaluonteisia tietoja kerätessään sellaisia ​​henkilön terveydentilaa koskevia tietoja. Tällaisten tietojen käsittelyssä Holiday Club noudattaa yleisen tietosuoja-asetuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista annetun asetuksen säännöksiä. , siinä määrin Holiday Club tarjoaa mainittujen lakien kattamia palveluja.

4.3 Markkinointi

Markkinointirekisteri sisältää asiakkaiden perustiedot, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Markkinoinnissaan Holiday Club voi käyttää rikastuspalvelua, mutta mainitut hankitut henkilötiedot eivät tule osaksi Holiday Clubn henkilötietorekisteriin jäljempänä kohdassa ”Tietojen luovuttaminen ja siirto” kuvatulla tavalla.

Sähköistä markkinointia varten keräämme tietoja myös siitä, milloin suostumus markkinointiin on annettu.

Holiday Club on kehittämässä CRM-järjestelmää. Kun järjestelmä on toimintakunnossa, Holiday Club aikoo alkaa kerätä ostohistoriaa ja segmentointitietoja ja muita vastaavia tietoja.

4.4 Varausrekisterin katselu

Holiday Club on rekisteri, joka ylläpitää tietoja katselmuksiin kutsutuista ja osallistuneista henkilöistä. Tallennettuja tietoja ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katselupäivä, katselun kesto, asiakastyyppi (uusi asiakas tai osakkeen jo omistava asiakas), tiedot siitä, onko katselu johtunut myyntiin vai ei, ja muita tietoja katselukierrokseen liittyvät ja katsomisen kannalta olennaiset tiedot (kuten tuliko henkilö vai ei). Rekisteri sisältää myös tiedot peruutetuista katseluvarauksista.

4.5 Yrityspalveluasiakkaat

Yrityspalveluasiakkaat ovat olemassa olevia asiakkaita, jotka omistavat loma-asuntoja lomakeskuksessa tai jotka ovat vaihtoehtoisesti allekirjoittaneet sopimuksen majoituspalvelujen ostosta. Holiday Club tarjoaa yritysasiakkaille majoitus- ja arvontapalvelun majoituskäyttöön sekä varausten hallintapalvelun. Mainittujen asiakkaiden osalta rekisterissä on tiedot yrityksestä tai yhteisöstä, johon asiakas kuuluu, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut suoraan hankittuun palveluun tai arvontaan osallistumiseen liittyvät tiedot.

4.6 Yritysasiakkaat

Holiday Club ylläpitää erillistä B-to-B-asiakasrekisteriä. Rekisteri sisältää tietoa mm Holiday Clubolemassa oleville ja potentiaalisille yritysasiakkaille. Rekisteri sisältää perustiedot kyseisestä yrityksestä sekä sen yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Järjestelmä voi sisältää myös tietoa siitä, millaista yhteistyötä yrityksen kanssa on tehty ja minkälaisia ​​palveluita on tarjottu.

4.7 Kameravalvonta

Kameravalvontajärjestelmä tallentaa kameralla digitaalisesti otetut videokuvat.

Avainkorttijärjestelmät sisältävät tiedot siitä, milloin ihmiset ovat kävelleet tiloissa ja mitä korttia on käytetty (esimerkiksi hotellihuoneessa), mutta mainittuja avainkortteja ei ole linkitetty henkilötietoihin, joten ne eivät muodosta henkilörekisteriä.

4.8 Puhelimen äänitykset

Puhelintallenteet tallentavat automaattisesti puhelinkeskustelujen sisällön. Puhelut tallennetaan äänitiedostoiksi. Puheluista tallennetut tiedot sisältävät puhelinkeskustelun ajan, puhelimeen vastanneen asiakaspalvelun, numeron, johon puhelu soitettiin, ja puhelinnumeron, josta puhelu tuli.

4.9 Lomakkeet

Yrityksemme käyttää useita erilaisia online muotoja ja joitakin perinteisiä fyysisiä muotoja. Lomakkeen käyttö on ilmoitettu lomakkeen tarkoituksessa. Keskeisimpiä käyttämiämme lomakkeita ovat esimerkiksi jälleenmyyntitoimeksiantoon, vuokravälitykseen, tarjouspyyntöön ja erilaisiin markkinointikilpailuihin käytettävät lomakkeet. Lomakkeiden tietosisältö vaihtelee lomakkeesta riippuen, mutta tiedot voivat sisältää esimerkiksi nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä tiedot omistusosuudesta.

4.10 Evästeet

Holiday Club käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään verkkosivustollamme. Kerätyt tiedot voivat sisältää sivun, jolta käyttäjä siirtyi palveluun, mitä verkkosivustoja ja milloin käyttäjä on selannut, mitä kohteita klikattiin, mitä selainta käytettiin, käyttäjän näytön resoluutio sekä laitteen käyttöjärjestelmä ja versio .

Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kävijämäärien tilastolliseen seurantaan ja mainonnan vaikutuksen mittaamiseen. Voimme myös kerätä tietoja esimerkiksi sähköisistä kirjeistämme ja todeta onko kirje avattu ja kirjautuiko vastaanottaja linkille vai menikö verkkokauppaan. Sivustoidemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytaikaisia ​​kyselyitä, joiden aikana voimme tallentaa tietoa käyttäjän hiiren liikkeistä ja klikkauksista tietyllä sivulla.

5 Tietolähteet

5.1 Osakkeenomistajat

Ensisijainen tietolähde on asiakas, joka luovuttaa tietoja ollessaan yhteydessä Holiday Club eri keinoin. Pääsääntöisesti suurin osa tiedoista kerätään asiakkaalta, joka ostaa osakkeen tai varaa katseluajan. Jo ennen osakekauppaa, Holiday Club voi käyttää asiakastietoja katseluvarauksen tekemiseen.

Holiday Club ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja kutsua hänet jaettavaksi eri asiakasrekisterien avulla. Asiakkaita pyydetään jakamaan katselukertoja ottamalla heihin yhteyttä puhelimitse, tai asiakas voi varata katseluajan nettisivujen kautta tai puhelimitse. Nämä tiedot siirretään katseluvarausrekisteriin, jos varaus tehdään katseluaikaan. Sieltä tiedot voidaan siirtää edelleen aikaosuuksien ja huviloiden osakasrekisteriin ja osakekauppoihin, mikäli asiakas hankkii osuuden.

Asiakas voi osallistua katseluun myös varattuaan "tutustumisloman" alkaen Holiday Club. Tutustumislomaan sisältyy majoitus ja katselu. Kun asiakas varaa loman, yritys pyytää asiakkaalta tietoja, jotka on tallennettu sekä hotellivarausjärjestelmään että katseluvarausrekisteriin, josta tietoja voidaan käyttää osakkeenomistajan tietoina, jos henkilö päättää hankkia aikaosuuden.

Osakkeenomistajille (huviloiden ja aikaosuuksien omistajille) yhtiö pitää osake- ja osakasluetteloa kiinteistöyhtiöiden puolesta. Käsittely perustuu välillä allekirjoitettuun kiinteistönhoitosopimukseen Holiday Club ja kiinteistöyhtiöt. Näissä tapauksissa osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiölain tai osakeyhtiölain perusteella ilmoitettava osakeomistuksestaan ​​ilman aiheetonta viivytystä, jotta osakkeenomistus voidaan kirjata henkilön nimiin. Tällöinkin henkilöltä kerätään pääsääntöisesti tietoja. Joissain tilanteissa osakkeen entinen omistaja voi toimittaa tietoja uudesta omistajasta Holiday Club, jos uusi osakkeenomistaja ei ole rekisteröinyt osakeomistusta omiin nimiinsä. Voimme kerätä ja päivittää luotto- ja maksukäyttäytymistietoja sekä seuraamusseurantatietoja esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä rekistereistä. Osakekauppojen osalta tarkistamme henkilön luotto- ja maksukäyttäytymisen, jos tarjoamme asiakkaalle rahoitusta osakekaupalle. Jos asiakas hankkii osuuden välittämän rahoituspalvelun kautta Holiday Club, rahoitusyhtiöllä voi olla erilliset kanavat henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

 

5.2 Majoitusta tarvitseva asiakas

Holiday Club kerää tietoja hotellivieraista majoitusvarauksen yhteydessä. Tällaisia ​​tietoja voidaan kerätä erilaisten varauskanavien kautta, joihin voi sisältyä Holiday Clubomat kanavat, kuten Holiday Club'S online palvelu, chat, puhelinpalvelu ja sähköposti. Tietoja voidaan tallentaa myös varauskanavan palveluun, kuten chat-alustan palveluntarjoajalle sekä palveluntarjoajan palveluihin. online palveluntarjoaja. Mainitut palveluntarjoajat ovat tietojen käsittelijöitä ja Holiday Club on allekirjoittanut näiden palveluntarjoajien kanssa tietojen käsittelyä koskevia sopimuksia, joilla varmistetaan, etteivät palveluntarjoajat käytä tietoja väärin. Tästä on sovittu myös hotellivarausjärjestelmän tarjoavan järjestelmätoimittajan kanssa.

Holiday Club voi myös vastaanottaa tietoja matkatoimistolta tai matkanjärjestäjältä (esim online majoituskanavat ja matkatoimistot). Siitä asti kun Holiday Club on palveluntarjoaja, syntyy sopimussuhde asiakkaan ja Holiday Club. Jopa tässä sopimussuhteessa Holiday Club, rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja samalla tavalla kuin jos varaus olisi tehty suoraan Holiday Clubomat kanavat. Asiakkaan tulee kuitenkin huomioida, että hänen tietojaan käsittelee itsenäisenä rekisterinpitäjänä mikä tahansa varauskanavan ylläpitäjä tai matkanvälittäjä, lisäksi Holiday Club.

Majoitusvarauksen lisäksi majoitusta tarvitsevien asiakkaiden tulee täyttää matkustajailmoitus, johon asiakas toimittaa tietyt tiedot.

Jos yritys sopii asiakkaan kanssa laskun maksamisesta laskulla, se voi tarkistaa ja kerätä asiakkaan luottotiedot. Pääsääntöisesti laskutus koskee vain yritysasiakkaita.

5.3 Kameravalvonta

Kameravalvontarekisteri koostuu digitaalisista tallenteista, jotka on siirretty kameroille Holiday Club on sijoitettu tarvittaviin paikkoihin. Kameravalvontatiedot tallennetaan automaattisesti.

Kun asiakas käyttää avainkorttia majoittuessaan, nämä tiedot tallentuvat automaattisesti järjestelmään, mutta avainkortti ei sisällä henkilötietoja, joten se ei muodosta henkilörekisteriä.

5.4 Evästeet

Holiday Club kerää IP-osoite- ja evästetietoja asiakkaistaan, kun he käyvät osoitteessa online palvelua. Näitä tietoja käytetään kohdennettuun markkinointiin ja palvelujen tuottamiseen.

5.5 Online muotoja ja fyysisiä muotoja

Yleensä asiakkaat myös täyttävät lomakkeita online tai paperilomakkeella. Lomakkeen tiedot voi kerätä myös yrityksen asiakaspalvelun edustaja Holiday Club.

6 Tietojen päivittäminen

Päivitämme asiakastietoja pääsääntöisesti asiakkaiden itsensä tekemien ilmoitusten perusteella. Tällaisten ilmoitusten tietolähde voi olla kyseessä olevan henkilön lisäksi ulkopuolinen osapuoli. Tavoitteemme on varmistaa, että kaikki ulkopuoliset tietolähteet ovat luotettavia ja että kaikki tiedot ja tiedot ovat tarkkoja. Voimme päivittää tietoja esimerkiksi väestötietorekisterin sisältämien tietojen perusteella. Tällaisia ​​tietoja ei päivitetä rekistereihimme automaattisesti, joten toivomme, että asiakkaamme ilmoittavat tietojensa päivityksestä yrityksellemme, jotta asiakasrekisteridemme tiedot pysyvät ajan tasalla. Voimme kerätä ja päivittää henkilötietoja viranomaisilta ja eri palveluita tarjoavilta yrityksiltä (kuten Posti ja Aller) saamien tietojen perusteella.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirto

Holiday Club ei julkaise keräämiään henkilötietoja ja noudattaa henkilötietoja koskevaa salassapitovelvollisuutta, ellei lainsäädäntö tai oikeudellisten vaatimusten asettaminen, esittäminen tai puolustaminen toisin edellytä. Osake- ja osakasluettelot ovat asunto-osakeyhtiölain ja osakeyhtiölain perusteella julkisia asiakirjoja, joten ne voidaan pyynnöstä julkistaa tai ne voivat olla katsottavissa tietyssä paikassa.

Holiday Club ei siirrä tietoja konsernin ulkopuolelle paitsi sopimuskumppaneille, jotka luovuttavat Holiday Club tietyllä palvelulla tai tukitoiminnolla. Tällaisia ​​toimijoita voivat olla esimerkiksi järjestelmätoimittajat, asiakkuuksien hallintaan liittyvät palveluntarjoajat, siivouspalvelujen tarjoajat, myyntipalveluiden tarjoajat, turvallisuuspalvelujen tarjoajat, perintää hoitavat tahot, postipalvelut, markkinointipalvelut, lisäpalvelujen tarjoajat ja muut vastaavat liikekumppanit. Holiday Club on allekirjoittanut tietosuojasopimukset näiden liikekumppaneiden kanssa. Tietosuojasopimukset sisältävät sopimuksen siitä, että nämä osapuolet käsittelevät henkilötietoja turvallisesti ja vain sopimuksessa mainittuun tarkoitukseen sekä tietoturvallisuuden tasosta ja siitä, miten mahdollisista henkilötietoloukkauksista on ilmoitettava.

Kameravalvonta- ja majoituskorttien osalta tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos he sitä vaativat Holiday Club. Ulkomaisten vieraiden osalta matkustajailmoitukset toimitetaan poliisille. Matkustajailmoitusten sisältämät tiedot toimitetaan pyynnöstä viranomaisille. Matkustajailmoitus voidaan täyttää myös osittain majoitusvarauksen yhteydessä pyydettyjen tietojen perusteella.

Osakekaupoissa osapuolet sopivat yleensä tästä Holiday Club tekee veroviranomaiselle ostajan puolesta varainsiirtoveroilmoituksen. Siinä tapauksessa, Holiday Club luovuttaa henkilötietoja Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoituksella.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Poikkeuksena on hallintajärjestelmän aikaosuus ja huviloiden osakkeenomistajat ja osakekaupat, koska järjestelmän, jossa näitä tietoja hallitaan, toimittaa Amerikkalainen liikekumppani ja järjestelmän palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Yhtiö on solminut EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaisen sopimuksen mainitun järjestelmätoimittajan kanssa, jota on käytetty perustana tietosuojan ja asianmukaisen tietojenkäsittelyn varmistamiselle. Lisäksi, Holiday Club voi luovuttaa tietoja konserniyhtiöilleen ETA:n ulkopuolella, mutta tällöin konserniyhtiöiden kanssa allekirjoitetaan EU:n mallisopimuslausekkeiden mukaiset sitoumukset.

Markkinointi hankkii lisäpalveluna tiedon rikastuspalvelun ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tämän rikastuspalvelun kautta palveluntarjoajat yhdistävät Holiday ClubAsiakastietojen henkilötiedot käytettäväksi suoramarkkinointipostitusten kohdistamiseen esimerkiksi tietyille asiakasryhmille. Tätä palvelua käytetään vain puhelinmarkkinointiin ja suoramainontatarkoituksiin. Rikastuspalvelussa käytettyjä henkilötietoja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, kieli, asuinalue, kotitalouden koko, elämänvaihe ja koulutus. Näitä lisätietoja ei siirretä osana Holiday Clubomaan asiakasrekisteriin, vaan ne jäävät tiedoiksi palveluntuottajan rekisteriin. Holiday Club luovuttaa henkilötietoja käsittelijälle tämän rikastuspalvelun toteuttamiseksi.

8 Henkilötietojen säilytysajat

Markkinointitarkoituksiin kerätyt tiedot poistetaan rekisteristä, kun henkilö on peruuttanut antamansa suostumuksen. Henkilötietoja säilytetään enintään vuoden, jos tapaukseen liittyy markkinointirekisterissä oleva toimimaton sähköpostiosoite.

Osakasluettelossa henkilötietoja tulee säilyttää niin kauan kuin henkilö on osakkeenomistaja ja 10 vuotta siitä, kun henkilö on luopunut osakeomistuksestaan. Holiday Club säilyttää tietoja vanhasta osakkeenomistajasta enintään 11 ​​vuotta.

Henkilötietoja säilytetään hotellien ja muiden palveluiden asiakasrekisterissä enintään viisi vuotta siitä päivästä, jona asiakas on viimeksi hankkinut palveluja.

Potilastiedoksi luokitellut henkilötiedot säilytetään sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista annetun asetuksen mukaisesti säädetyn ajan. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa Holiday Club tietoja säilytetään 12 vuotta potilaan kuoleman jälkeen tai, jos asiasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymän jälkeen. Kaikkeen hoitoihin liittyvään aineistoon ei kuitenkaan sovelleta potilasasiakirjojen säilytysaikoja, ja näissä tapauksissa tietoja säilytetään enintään viisi vuotta palvelun antamisesta.

Kameravalvontatietoja säilytetään tarpeelliseksi katsotun ajan, jos ne sisältävät tarkoitukseen perustuvaa ja tutkittavaa tietoa. Tutkinnan päätyttyä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Kun tällaisen aineiston säilytystarve on päättynyt, tiedot poistetaan kolmen vuoden kuluessa. Muissa tapauksissa tiedot tuhotaan säännöllisesti ja niitä säilytetään enintään kuusi kuukautta tallentamisesta.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään enintään kolme vuotta evästeen tyypistä riippuen.

Yritysasiakkaiden henkilötietojen käsittelyaika on kolme vuotta sen vuoden lopusta, jona tietoja viimeksi tarvittiin palvelusopimuksen mukaisen palvelun toteuttamiseksi kyseisen henkilön osalta.

Tilit ja perintätiedot sekä muut mahdollisesti kirjanpitoaineistoksi luokitellut tiedot, jotka voivat sisältää asiakastietoja, säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Esimerkiksi laskutositteita säilytetään kuusi vuotta kyseisen tilikauden päättymisestä.

Puhelutallenteita säilytetään enintään kuukauden ajan puhelun päivämäärästä.

Katseluvarausrekisterin tietoja säilytetään enintään viisi vuotta siitä, kun henkilö on aiemmin osallistunut osakkeen katseluun.

Kiinteistönhoito- ja ylläpitorekistereissä olevia henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuotta. B-to-B-asiakastietokannassa henkilötietoja säilytetään enintään viisi vuotta edellisestä yhteistyöstä yrityksen kanssa tai viimeisimmästä osapuolten välisestä yhteydenotosta.

Tietojen tiedot online markkinointikilpailuun liittyvät lomakkeet poistetaan kuuden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Kuitenkin, jos kyseisellä lomakkeella on annettu suostumus suoramarkkinointiin tai online markkinointia, suostumusta koskevat tiedot tallennetaan edellä esitetyllä tavalla annettuun suostumukseen liittyen. Jos lomakkeen tiedot liittyvät toimeksiantoon, tietoja säilytetään enintään viisi vuotta sen tilikauden päättymisestä, jolloin toimeksiannon mukainen palvelu toteutettiin (vuokra-aika, jälleenmyynti).

Osakkeenomistaja voi jättää vuokratoimeksiannon joko postitse lähetettävällä lomakkeella tai verkkosivulta löytyvällä asiakirjalla. Säilytämme vuokratoimeksiantoja enintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana vuokrattavaksi jätetty viikko päättyi. Tehtävät tallennetaan tulosteina lukittuun tilaan. Vuokratoimeksiannot käsitellään myös sähköisissä järjestelmissä ja käsitellään osana osakkeenomistajan tietoja sekä aikaosuuden omistajan tiedoissa kuvatulla tavalla.

Muiden lomakkeiden tietoja säilytetään niin kauan kuin on niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttöoikeudet kohteeseen Holiday ClubRekisterit on rajoitettu henkilöihin, jotka tarvitsevat henkilötietoja työssään. Käyttöoikeuksien myöntäminen perustuu tekemiin eritelmiin Holiday Club, jotka perustuvat yrityksen prosesseihin. Tietojen tallentamiseen käytettävät tietokannat ja tietoverkot on suojattu organisatorisin ja teknisin toimenpitein. Rekisterien valvonta ja suojaus noudattavat EU-alueella sovellettavia säännöksiä.

Lisäksi tietosuojasopimus on allekirjoitettu tai tietosuojasta on sovittu muulla asiakirjalla kaikkien niiden sopimuskumppaneiden kanssa, joilla on pääsy henkilötietoihin tai joille tietoja siirretään. Sopimuskumppaneiden on ylläpidettävä riittävää tietosuojan tasoa.

Sisäänkirjautuminen Holiday ClubHenkilörekisterit edellyttävät henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttöä. Olemme myös suojanneet järjestelmäämme teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Henkilötietoja sisältävä manuaalinen materiaali säilytetään aina lukitussa ja valvotussa tilassa.

10 Henkilön oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot

Jokaisella on oikeus kysyä Holiday Club käsitteleekö yritys häntä koskevia henkilötietoja ja mitä nämä henkilötiedot ovat.

Helpoin tapa pyytää itseään koskevia tietoja on täyttää tietopyyntölomake Holiday Club'S online palvelua. Lomake on saatavilla osoitteessa www.holidayclub.fi/tietolomake. Henkilö voi halutessaan jättää tietopyynnön myös henkilökohtaisesti tai muulla kirjallisella tavalla.

Emme toimita kameravalvontatietoja, koska aineisto sisältäisi myös muiden henkilöiden henkilötietoja, mikä vaatisi kohtuutonta vaivaa.

Emme toimita tietoja evästeistä, koska evästeitä ei voida automaattisesti linkittää käyttäjään, emmekä voi määrittää näitä tietoja ilman kohtuuttomia ponnisteluja.

Siinä määrin Holiday Club toimii rekisterin käsittelijänä eikä ole rekisterinpitäjä, Holiday Club ei pääsääntöisesti luovuta henkilöä koskevia tietoja; sen sijaan on esitettävä pyyntö rekisterinpitäjälle. Tämä koskee esimerkiksi rahoitusyhtiöltä hankittua asiakasrahoitusta.

Vastaamme tietopyyntöön mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Toimitamme tiedot joko postitse tai sähköisesti pyydetystä toimitustavasta riippuen. Ennen kuin toimitamme tiedot, pyrimme varmistamaan, että tietopyynnön lähettänyt henkilö on kyseinen henkilö. Jos meillä on syytä epäillä pyynnön esittäjän henkilöllisyyttä, pyydämme lisätietoja.

Jos tietopyyntö on perusteeton tai kohtuuton (kuten toistuva tietopyyntö), voimme periä pyynnön täyttämisestä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä tietoja.

11 Henkilötietojen oikaisu ja poistaminen sekä rekisteröidyn oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Jos henkilötiedoissa on virheitä, henkilö voi pyytää niiden korjaamista. Korjaamme tiedot mahdollisimman pian virheilmoituksen lähettämisen jälkeen. Tietoja voidaan korjata henkilön tekemän ilmoituksen perusteella tai jos asiaa koskeva tieto tulee muusta luotettavasta lähteestä.

Henkilö on velvollinen ilmoittamaan Holiday Club, ilman aiheetonta viivytystä henkilötiedoissaan olevista virheistä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen: [sähköposti suojattu]

Jokaisella on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") säilytysajan päätyttyä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty, tai jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen ja suostumus peruutetaan. Tiedot poistetaan myös, jos henkilötietojen käsittely on lainvastaista tai jos Holiday Club on velvollinen poistamaan tiedot lain mukaisesti.

Ihmisellä on oikeus vaatia Holiday Club pyytää henkilötietojen käsittelyä, kun:

 • Henkilö odottaa vastausta tietojen oikaisu- tai poistopyyntöön
 • Käsittely on laitonta ja henkilö vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Holiday Club ei enää tarvitse mainittuja henkilötietoja henkilötietojen käsittelyä varten, mutta henkilö tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, esittämiseen tai puolustamiseen
 • Henkilö on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja selvitetään, onko Holiday Clubhänen oikeutettu etu ylittää kyseisen henkilön edun.

Jos henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu esimerkiksi edellä mainituilla perusteilla, tällaisia ​​henkilötietoja saa käsitellä vain henkilön suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen tai henkilön oikeuksien suojelemiseksi. oikeushenkilö tai tärkeä yleinen etu. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske henkilötietojen säilyttämistä

12 Oikeus vastustaa henkilötietoja, jotka liittyvät erityiseen, henkilökohtaiseen syystä

Jokaisella on erityisestä henkilökohtaisesta syystä oikeus vastustaa henkilötietoihin kohdistettuja käsittelytoimenpiteitä Holiday Cluboikeutettu etu.

Henkilö voi esittää vaatimuksen, josta käy ilmi syyt, joilla tällaista käsittelyä vastustetaan. Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: [sähköposti suojattu]. Holiday Club voi kieltäytyä toteuttamasta tällaista vastalausetta koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

13 Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Jos henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, henkilö voi milloin tahansa vastustaa tietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin. Tällöin henkilötietoja ei voida enää käsitellä tähän tarkoitukseen. Jos asiakas haluaa kieltää suoramarkkinoinnin, helpoin tapa tehdä se on lähettää kielto sähköpostitse osoitteeseen: [sähköposti suojattu]

14 Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen, suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

15 Henkilön oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on toimitettu Holiday Club ja joita käsitellään annettuun suostumukseen tai sopimukseen perustuen, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Jos tällainen välittäminen ei ole teknisesti mahdollista tai turvallista, asiakas voi halutessaan toimittaa tarkastusoikeuden perusteella saamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.